LOVGIVNING

Direkte vej til: LOVGIVNING OM CAMPINGPLADSER - Hjælp og detaljer.

 17.02.2021  - Nyt Ministerium overtager CAMPING-lovgivningen. !!!

Sommerhusloven og Campingreglementet er blevet ressortoverført fra Erhvervsstyrelsen til Bolig- og Planstyrelsen, under Indenrigs- og Boligministeriet d. 21. januar 2021

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/planomraadet-er-overfoert-til-indenrigs-og-boligministeriet

https://www.stm.dk/presse/pressemeddelelser/nyt-indenrigs-og-boligministerium/

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingreglementet

 Det virker umiddelbart logisk, at området er flyttet til samme ministeriet som kommunerne hører under, nemlig Indenrigsministeriet.

Måske er vi heldige, så der kommer mere fokus på FORBRUGERNES interesser, og ikke kun erhvervslivets.

29.09.2020

Campingreglementet

Etablering og ændring af en campingplads samt ejerskifte, kræver tilladelse efter campingreglementet fra kommunen. Læs mere om regler og praksis her.

Kommunen fører tilsyn med campingpladserne

Det er campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), der har ansvaret for, at campingpladsen lever op til de gældende regler i campingreglementet. Kommunerne har som tilsynsmyndighed ansvar for at føre tilsyn med, om reglerne overholdes, herunder i forhold til indretningen af den enkelte campingenhed m.m., forbuddet mod helårsbeboelse, brandværnsforanstaltninger og hygiejniske forhold. Kommunens tilsynsreaktion skal rettes til campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), som har pligt til at berigtige et ulovligt forhold.

Kommunen har pligt til at reagere, når denne bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af ganske underordnet betydning (§ 10 a, stk. 7). Kommunen har også pligt til at påse, at udstedte påbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes (§ 10 a, stk. 6).

Tilladelse efter campingreglementet

Når man ønsker at etablere en campingplads, kræver det en tilladelse fra kommunen efter campingreglementet. Hvis campingpladsens indretning ønskes ændret, herunder ved opstilling af campinghytter m.m. kræver det også forudgående tilladelse.

Tilladelser efter campingreglementet er personlige og bortfalder derfor ved ejerskifte.
Skifter campingpladsen ejer eller forpagter, kræves der derfor en ny tilladelse.


Dette var blot indledningen på siden.   -  Find det hele HER:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingreglementet

NYT Gældende: CAMPINGREGLEMENT & NY VEJLEDNING om Campingreglementet.

 VEJLEDNING OM CAMPINGREGLEMENTET - GÆLDENDE - JULI 2020

VEJ nr 9426 af 02/07/2020   Erhvervsministeriet 

Kommunernes og andres værktøj til og detaljer om, hvordan loven tænkes den skal anvendes.

klik link:
Vejledning om campingreglementet (VEJ nr. 9426 af 02/07/2020)

SOMMERHUSLOVEN / Gældende: 

LBK nr. 949 af 07/03/2013  - Om udlejning af fastejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v., med senere ændringer

KLIK LINK:  Sommerhusloven 

OBS:
Okt. 2020  Der er som noget NYT en VEJLEDNING under udarbejdelse.

Ny side fra Erhvervsstyrelsen

29.09.2020

Udlejning

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Loven omfatter desuden alle typer ejendomme og bygninger, uanset hidtidig benyttelse, samt campingpladser. 

Spørgsmål?

Kontakt Team Sommerhuslov i Erhvervsstyrelsen.

 Mail: sommerhusloven@erst.dk

 Telefon: 35 29 16 16

Seneste kommentarer

04.07 | 22:52

Hej Anders Jensen, du har skrevet til min "hjemmeside' - og ikke til en Bondegårdscamping. Prøv igen, men brug telefonen og ring til dem. Mvh

04.07 | 20:00

Hej er der plads til en campingvogn den 13/7til den 16/7 vi er 2+ hund

19.06 | 12:26

Ønsker at købe campingplads. Gerne midt-, syd- og Vestsjælland.

Hilsen
Henning Scharstein, tel 60899010

19.04 | 12:40

Hej Anette
Så blev vi færdige med vores bondegårdscamping projekt.
www.noerregaardsminde.dk
Må vi komme med på din side her under fyn??

Vi snakkede sammen sidste år ang. råd og vejledning.

Del siden